PROGRAM WORKSHOP

PROGRAM NefroCarDia, 16 – 18 noiembrie 2023

 

 

JOI, 16 NOIEMBRIE:

            08.00 Deschidere secretariat;
            08.00 – 18.00 Înregistrare participanți

08.45 – 09.00 Cuvânt de deschidere

           

WORKSHOP ONCO – NEFROLOGIE

09.00 – 10.50 Sesiunea I Moderatori: Șerban Negru, Adalbert Schiller

 

09.00 – 09.20 - De ce avem noi, oncologii medicali, mare nevoie de o colaborare strânsă cu colegii nefrologi? – Șerban Negru, Timișoara (Ro)

 

09.20 – 09.40 Afectarea cardiaca în oncologie. Pacienții cu BCR versus cei fara BCR. Există diferențe? – Mihaela Nicolcioiu, Timișoara (Ro)

 

09.40 – 10.00 Flare SIADH paraneoplazic cu risc vital la inițierea chimioimunoterapiei pentru neoplasm pulmonar cu celule mici în stadiu extins – Sorin Săftescu, Timișoara (Ro)

 

10.00 – 10.20 Consecințe endocrine ale tratamentului cancerului renal – Dana Stoian, Timișoara (Ro)

 

10.20 – 10.45 Onco-Nefrologia: ce inseamna în realitate?! – Laura Cosmai, Milano (It)

 

10.50– 11.10 Pauză de cafea

 

11.10 – 13.00 Sesiunea II Moderatori: Dana Nagy, Oana Schiller

 

11.10 – 11.30 Injuria acută a rinichiului în allotransplantul de celule stem hematopoietice – Andreea Andronesi, București (Ro)

 

11.30 – 11.50 Incidența neoplasmelor la pacienții cu BCR – studiu – Florica Gădălean, Timișoara (Ro)

 

11.50 – 12.20 Anticoagularea în BCR – aspect practice - Jecko Thachil, Manchester (UK)

 

12.20 – 12.35 Cancerul pulmonar non-microcelular – o incursiune prin tratamentul chimioterapic, cu inhibitori de tirozin kinaza, dializă și evoluție în timp – Dana Nagy, Timișoara (Ro)

 

12.35 – 12.50 Mielomul multiplu din perspectiva nefrologului – Oana Milaș, Timișoara (Ro)

 

12.50 – 13.00 Discuții

                                                           

13.00-14.00 Pauza de masă           

 

 

THURSDAY, 16 NOVEMBER:

                        08.00 – 18.00 Desk registration

08.45 – 09.00 Welcome words

            WORKSHOP ONCO – NEPHROLOGY

                                                                       

09.00 – 10.50 Session I: Chairs: Șerban Negru, Adalbert Schiller

09.00 – 09.20Why oncologists needs a deep bond with nephrologists?  Șerban Negru, Timisoara (Ro)

09.20 – 09.40 Cardiovascular disease in oncology. CKD patients versus non-CKD patients. Are they any differences? – Mihaela Nicolcioiu, Timisoara (Ro)

09.40 – 10.00 Severe paraneoplastic flare SIADH at the beginning of chimioimmunotherapy for extended small cell pulmonary carcinoma – Sorin Săftescu, Timisoara (Ro)

10.00 – 10.20 Endocrine adverse events in treatment for kidney cancer – Dana Stoian, Timisoara (Ro)

10.20 – 10.45 Onco-nephrology: what it does really mean?! – Laura Cosmai, Milano (It)

 

10.50– 11.10 Coffee break

 

11.10 – 13.00 Session II Chairs: Dana Nagy, Oana Schiller

11.10 – 11.30 Acute kidney injury in hematopoietic stem cell transplantation - Andreea Andronesi, București (Ro)

 

11.30 – 11.50 Cancer before and after the start of hemodialysis and association with mortality - an Eastern-European multicenter studyFlorica Gădălean, Timisoara (Ro)

11.50 – 12.20 Anticoagulation in kidney disease – practical aspects - Jecko Thachil, Manchester (UK)

12.20 – 12.35 Non-small cell lung cancer (NSCLC) -a journey through chemotherapy, TKI's, dialysis and beyondDana Nagy, Timisoara (Ro)

12.20 – 12.50 Multiple Myeloma - the Nephrologist's perspective – Oana Milaș, Timișoara (Ro)

12.50 – 13.00 Discussions

 

 


                                                                       

13.00-14.00 Lunch break

 

Program Workshop în format PDF