PROGRAM ŞTIINŢIFICProgramul Conferinţei în format PDF