Manifestare creditată cu 16 credite EMC de către Colegiul Medicilor din România

ÎNREGISTRARE ON-LINE

SECŢIUNE ÎNCHISĂ

Înscrierea la manifestare se face doar online, pe website-ul www.boaladerinichi.ro şi este obligatorie pentru a putea beneficia de materialele conferinţei.
Confirmarea înscrierii se va face după achitarea taxei de participare.

TAXE ŞI FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

PARTICIPANT Până la 28 septembrie După 28 septembrie
Medici primari 300 RON 400 RON
Medici specialişti 300 RON 400 RON
Medici rezidenţi 100 RON 150 RON
Studenţi - gratuit (în limita a 100 locuri, prin înscriere pe site)
 
  Până la 28 septembrie După 28 septembrie
ÎNSOŢITOR 200 RON 300 RON

Taxa de participare asigură:
participarea la programul ştiinţific al Conferinţei;
participarea la programul social;
volumul de rezumate;
materiale conferinţă;
diplomă de participare;
prânzul şi pauzele de cafea.

Taxa de însoţitor asigură:
participarea la pauzele de cafea şi la programul social.

Pentru studenţi sunt asigurate gratuit:
intrarea la lucrările ştiinţifice,
volumul de rezumate,
diploma de participare,
pauze de cafea.
Nu este asigurată participarea la programul social.

La înscrierea on-site nu este garantată primirea materialelor manifestării.

Contul în care se vor putea plăti taxele şi înscrierea la conferinţă:
ASOCIAŢIA de MEDICINĂ INTERDISCIPLINARĂ
Str. Luncani nr. 30, Timişoara, jud. Timiş
C.I.F. 26739865/02.04.2010
CONT IBAN: RO23 INGB 0000 9999 0191 4113 (în RON)
BANCA: ING Timişoara